Cổ phiếu từng liên quan nhóm Louis nguy cơ huỷ niêm yết

HNX sẽ xem xét tiến hành huỷ bỏ niêm yết cổ phiếu VKC do công ty có tổng số lỗ luỹ kế vượt quá vốn điều lệ thực góp và tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2022 của công ty.

Ngày 9/3, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) có thông báo về việc cổ phiếu VKC của CTCP VKC Holdings có khả năng bị huỷ bỏ niêm yết theo quy định tại điểm e và điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Nguyên nhân được HNX đưa ra là do VKC Holdings có tổng số lỗ luỹ kế vượt quá vốn điều lệ thực góp và tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2022 của công ty. HNX sẽ xem xét tiến hành huỷ bỏ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu VKC theo quy định.

Ngoài ra, HNX đề nghị VKC Holdings có văn bản phản hồi về vấn đề nêu trên trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo.

Trong thông báo HNX gửi VKC Holdings ngày 10/2, tổng số lỗ luỹ kế của công ty là 215,2 tỷ đồng vượt quá vốn điều lệ thực góp là 200 tỷ đồng tại ngày 31/12/2022 tại báo cáo tài chính quý IV năm 2022.

Trước đó, trong năm 2022, cổ phiếu VKC bị đưa vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 8/4/2022 do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của VKC Holdings.

Trên thị trường, giá mã cổ phiếu VKC đang đi ngang ở vùng giá thấp lịch sử trong hơn ba tháng qua. Tính đến 14h30 phiên 13/3, giá mã cổ phiếu này là 1.100 đồng/cp, "bốc hơi" 96% giá trị so với đỉnh lịch sử thiết lập hồi cuối tháng 9/2021 là 28.000 đồng/cp.

Diễn biến giá cổ phiếu VKC theo ngày. (Nguồn: VNDirect).

CÙNG CHUYÊN MỤC