Loạt cổ phiếu tiếp tục vào diện hạn chế, cảnh báo giao dịch

Ngày 7/3, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có quyết định duy trì diện hạn chế đối với hai mã PXM và VIR, và đưa vào diện cảnh báo đối với mã DSG.

Cụ thể, trên cơ sở xem xét trên báo cáo tài chính BCTC năm 2022 đã được kiểm toán, HNX quyết định duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu PXM của Công ty Cổ phần (CTCP) Xây lắp Dầu khí Miền Trung do tổ chức đăng ký giao dịch có vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2022; Tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán trái ngược đối với BCTC năm 2022.

Tương tự, HNX cũng có quyết định duy trì hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu VIR của CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với BCTC năm 2022.  

Ở một diễn biến khác, HNX có quyết định đưa vào diện cảnh báo từ ngày 10/3 đối với cổ phiếu DSG của CTCP Kính Đáp Cầu do BCTC năm bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ ba năm liên tiếp trở lên. Cơ sở xem xét trên BCTC năm 2022 đã được kiểm toán.

Ngoài ra, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cổ phiếu bị hạn chế giao dịch/đưa vào diện cảnh báo, các tổ chức trên phải có văn bản gửi HNX giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục.

CÙNG CHUYÊN MỤC