Ba doanh nghiệp bất động sản bị xử phạt vì không công bố tình hình trả nợ trái phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với các đơn vị Hoàng Phú Vương, Hoa Phú Thịnh, Sun Valley với cùng vi phạm không công thông tin phải công bố.

Ngày 22/3, UBCKNN ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Hoàng Phú Vương, với số tiền 92,5 triệu đồng.

Hoàng Phú Vương không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu: báo cáo tài chính (BCTC) bán niên năm 2023; BCTC năm 2022; báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện bán niên năm 2023; báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022; tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên năm 2023; tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên năm 2023; tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022).

Hoàng Phú Vương nằm trong nhóm 10 doanh nghiệp bất động sản có lượng phát hành trái phiếu nhiều nhất trong năm 2021. Doanh nghiệp đã phát hành lô trái phiếu HPVCB2125001, thu về 4.670 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 20/3, CTCP Hoa Phú Thịnh cũng bị phạt 92,5 triệu đồng. Công ty này không gửi nội dung công bố thông tin đến HNX các tài liệu: BCTC bán niên năm 2023, BCTC năm 2022, báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện bán niên năm 2023, báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022, báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên năm 2023, báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022, báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên năm 2023, báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022.

Hoa Phú Thịnh cũng phát hành lô trái phiếu HPTCB2125001 cùng thời điểm 30/7/2021 với Hoàng Phú Vương. Giá trị phát hành là 3.130 tỷ đồng.

Hoàng Phú Vương và Hoa Phú Thịnh phát hành trái phiếu vào năm 2021 với mục đích đặt cọc nhận chuyển nhượng một phần dự án Sài Gòn Bình An. Đây đều là các pháp nhân có mối liên hệ với nhóm Vạn Thịnh Phát.

92,5 triệu đồng cũng là số tiền phạt hành chính đối với CTCP Đầu tư Sun Valley, do vi phạm không công thông tin phải công bố. Sun Valley không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho HNX các tài liệu: BCTC bán niên năm 2023, BCTC năm 2022, báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện bán niên năm 2023, báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022, báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên năm 2023, báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022, báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên năm 2023, báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022.

Cùng với đó, Sun Valley gửi nội dung công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu của doanh nghiệp đối với mã trái phiếu SVLCB2125001 không đúng thời hạn; gửi nội dung công bố thông tin định kỳ không đúng thời hạn đối với các tài liệu: BCTC bán niên 2022, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2022, báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2022.

Ngày 17/12/2021, Sun Valley đã phát hành thành công 3.560 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 48 tháng. Sun Valley là pháp nhân có liên quan với Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

CÙNG CHUYÊN MỤC