Dự án

23/03/2023 22:07

Bình Dương thanh tra các dự án bất động sản bị khiếu nại

Năm nay, Thanh tra tỉnh Bình Dương sẽ tập trung thanh tra các dự án đầu tư xây dựng cũng như tăng cường kiểm tra, thanh tra pháp luật về kinh doanh bất động sản. Đơn vị còn tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các ngành tham mưu giải quyết, ổn định tình hình đối với vụ việc các hộ dân khiếu nại, tố cáo.