IPO - Niêm yết

24/02/2023 08:42

Tương lai nào cho 710 triệu cổ phiếu FLC và 80.000 cổ đông khi chưa biết được giao dịch UPCoM hay không?

Cổ phiếu FLC đã bị hủy niêm yết khỏi sàn HOSE và đang chờ xem có được đăng ký giao dịch ở thị trường UPCoM hay không. Vấn đề mấu chốt là Tập đoàn FLC phải sớm tháo gỡ nút thắt liên quan tới báo cáo tài chính kiểm toán và khắc phục vi phạm về công bố thông tin.