Cơ hội đầu tư

15/04/2024 16:07

Long Biên, Hà Nội đấu giá khu đất làm nhà ở hơn 15.000 m2, khởi điểm 51 triệu đồng/m2

Khu đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở cao tầng để bán đối với ô đất ký hiệu A3/CT2 thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đất thuộc ô quy hoạch C12, C13 và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội.