TIN NỔI BẬT
TIN MỚI NHẤT
19/04/2024 10:10

Masan Consumer muốn niêm yết trên HOSE

Hội đồng quản trị Masan Consumer trình việc niêm yết cổ phiếu MCH, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc lựa chọn thời điểm và thực hiện các thủ tục liên quan.

22/08/2023 21:25

Gần 5.800 tỷ đồng được giao dịch tại thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, sau 1 tháng đi vào hoạt động, hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại HNX được vận hành an toàn, thông suốt, các vấn đề kỹ thuật được đảm bảo. Quy mô thị trường tiếp tục tăng trưởng và thanh khoản trái phiếu được duy trì.

22/03/2024 07:50

Giá trị doanh nghiệp và cái giá đầu cơ cổ phiếu

Nền tảng cơ bản của doanh nghiệp và chu kỳ thị trường đóng vai trò quan trọng với hiệu suất đầu tư chứng khoán. Việc đề cao quản trị rủi ro cùng với sở hữu chiến lược rõ ràng sẽ giúp nhà đầu tư chiến thắng thị trường trong dài hạn.