Ba doanh nghiệp nhóm Hưng Vượng Developer bị xử phạt với nhiều sai phạm về trái phiếu

Ba công ty bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt gồm CTCP In sách giáo khoa Hòa Phát (Mã: HTP), CTCP Hưng Vượng Developer và CTCP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt.

Trong đó,In sách giáo khoa Hòa Phát bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt tiền 225 triệu đồng với ba lỗi vi phạm. Thứ nhất, công ty bị phạt 65 triệu đồng vìcông bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Theo UBCK, In sách giáo khoa Hòa Phát công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Thư mời, tài liệu họp cổ đông chưa đảm bảo thời hạn 21 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021, ĐHĐCĐ bất thường 2021, ĐHĐCĐ thường niên 2022, ĐHĐCĐ thường niên 2023; Không đảm bảo công bố về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng của ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Thứ hai, công ty bị phạt tiền 175 triệu đồng với hành vi vi phạm công bố thông tin sai lệch. Công ty đã công bố thông tin sai lệch về giao dịch giữa công ty và người liên quan của công ty tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 so với thông tin tại BCTC bán niên 2021 đã soát xét và BCTC năm 2022 đã được kiểm toán.

Cụ thể, công ty có giao dịch với ông Lê Quốc Kỳ Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ theo thuyết minh BCTC bán niên 2021 đã soát xét, có giao dịch với ông Phạm Văn Huy - Tổng Giám đốc căn cứ theo Thuyết minh BCTC năm 2022 đã được kiểm toán nhưng điểm 2 Mục VII Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 về giao dịch giữa Công ty và người liên quan của Công ty có nêu “không có".

Công ty đã công bố thông tin sai lệch đối với thông tin về tài sản bảo đảm cho trái phiếu mã HVDCH2123001 tại BCTC hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán so với thông tin tại Bản CBTT về chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước năm 2021 của CTCP Hưng Vượng Developer (công ty con của CTCP In sách giáo khoa Hòa Phát).

Tại mục 21.3 BCTC hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán của công ty, CTCP Hưng Vượng Developer phát hành 6.000 trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm là 50% vốn cổ phần CTCP Cổ Kim Mỹ nghệ sở hữu bởi ông Hồ Quang Tâm, 11 quyền sử dụng đất của Dự án Hodota, 3.000.000 cổ phiếu HTP.

Tuy nhiên, theo bản công bố về chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trườ ng trong nước năm 2021 của CTCP Hưng Vượng Developer, tài sản bảo đảm để phát hành trái phiếu bao gồm 100% cổ phần CTCP Cổ Kim Mỹ Nghệ, quyền sử dụng đất của 42 thửa đất thuộc dự án sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu và du lịch nghỉ dưỡng tại xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, quyền sử dụng đất của những thửa đất còn lại thuộc dự án Hodota sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thứ ba, công ty bị phạt tiền 15 triệu đồng với hành vi không quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.

Ngoài phạt tiền,In sách giáo khoa Hòa Phát buộc phải cải chính thông tin theo quy định.

Trong cùng đợt này, UBCKNN còn xử phạt hai doanh nghiệp khác nhóm Hưng Vượng Developer. Trong đó,Công ty Cổ phần Hưng Vượng Developer bị phạt 92,5 triệu đồng vìkhông công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định. 

Hưng Vượng Developer không công bố thông tin đối với Báo cáo định kỳ năm 2022 về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với đợt phát hành trái phiếu năm 2021 (giá trị 600 tỷ đồng) được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện; công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu gồm công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu, Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2022.

Một doanh nghiệp khác trong nhóm làCông ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt bị phạt số tiền và hành vi tương tự. Danh Việt đã  không công bố theo quy định pháp luật đối với Báo cáo định kỳ năm 2022 về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với hai đợt phát hành trái phiếu (giá trị 1500 tỷ đồng và 44,2 tỷ đồng) được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện.

Ngoài ra, công ty công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu gồm Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu 6 tháng năm 2022, Báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2022 (đối với đợt phát hành trái phiếu tháng 8/2020 trị giá 1.500 tỷ đồng); Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu, Báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2022 (đối với đợt phát hành trái phiếu tháng 10/2022 trị giá 44,2 tỷ đồng).

CÙNG CHUYÊN MỤC