Bắc Kạn dự kiến hoàn thành nâng cấp tuyến ĐT251 vào năm 2026

Tiểu dự án Cải tạo, nâng cấp đường ĐT251 tuyến xã Cốc Đán - xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn có chiều dài 13,2 km, với tổng mức đầu tư khoảng 383 tỷ đồng.

Theo Báo Bắc Kạn, ngày 16/3, lãnh đạo tỉnh đã đi kiểm tra thực địa dự án Cải tạo, nâng cấp đường ĐT251 tuyến xã Cốc Đán - xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn.

Tiểu dự án Cải tạo, nâng cấp đường ĐT251 tuyến xã Cốc Đán - xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn nằm trong khuôn khổ Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Bắc Kạn, thực hiện từ vốn vay JICA và nguồn đối ứng của tỉnh. Tổng mức đầu tư của tiểu dự án này khoảng 383 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2022 - 2026.

Quy mô dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐT251 tuyến xã Cốc Đán - xã Trung Hòa là đường cấp V - miền núi, mặt đường rộng 5,5 m, chiều dài 13,2 km. Tuyến đường đi qua 6 thôn của các xã Cốc Đán, Trung Hòa, địa hình hiểm trở, độ dốc lớn, nhiều đoạn mở mới qua khu vực núi đá và rừng.

Đoạn tuyến địa phận xã Trung Hòa (từ Km9 - Km13) chỉ có thể tiếp cận từ cuối tuyến nên rất khó triển khai thi công đồng loạt, dọc tuyến không có bãi đổ thải…

Sau khi khảo sát một số đoạn trên tuyến, lãnh đạo tỉnh yêu cầu Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh và các ngành liên quan chủ động phối hợp đẩy nhanh tiến độ khảo sát, thiết kế cơ sở và lựa chọn nhà thầu.

Lưu ý đảm bảo các thủ tục liên quan đến thẩm định đánh giá tác động môi trường và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Phối hợp với địa phương vận động người dân hợp tác bố trí bãi đổ thải; tham mưu điều chỉnh quy mô đầu tư phù hợp để phát huy hiệu quả lâu dài cho tuyến đường...