Chứng chỉ phân tích kĩ thuật thị trường (Chartered Market Technician - CMT) là gì?

Chứng chỉ phân tích kĩ thuật thị trường (tiếng Anh: Chartered Market Technician; viết tắt: CMT) là chứng chỉ phân tích kĩ thuật được cấp bởi Hiệp hội các nhà kĩ thuật thị trường (MTA).
Chứng chỉ phân tích kĩ thuật thị trường (Chartered Market Technician - CMT) là gì? - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: TraderViet)

Chứng chỉ phân tích kĩ thuật thị trường (CMT)

Khái niệm

Chứng chỉ phân tích kĩ thuật thị trường trong tiếng Anh là Chartered Market Technician; viết tắt là CMT.

Chứng chỉ phân tích kĩ thuật thị trường (CMT) là chứng chỉ phân tích kĩ thuật được cấp bởi Hiệp hội các nhà kĩ thuật thị trường (Market Technicians Association - MTA). CMT là chứng chỉ đào tạo ở mức cao nhất trong ngành học và là chứng chỉ ưu việt đối với các học viên trên toàn thế giới. 

Chương trình CMT được thiết kế gồm 3 cấp độ. Từ năm 2005, Ủy Ban Chứng Khoán Mỹ (SEC) đã chấp nhận kết quả kì thi CMT cấp độ I và II như là một thay thế cho Series 86 exam.

Các cấp độ của Chứng chỉ phân tích kĩ thuật thị trường

Cấp độ I: Định nghĩa và nhận thức về phân tích chứng khoán, tập trung chủ yếu vào những kiến thức cơ bản nền tảng về thuật ngữ và công cụ kĩ thuật được sử dụng trong phân tích chứng khoán (lí thuyết cơ bản về phân tích chứng khoán, lí thuyết Dow, xu hướng, các mẫu hình, sóng...)

Trong các kì thi CMT gần đây còn đưa thêm môn đạo đức giao dịch vào trong đề cương môn học. Việc đưa môn đạo đức chưa có tiền lệ trong thời gian gần đây, nhưng do có những bê bối tài chính trong quá khứ, môn học này bắt đầu được xem trọng trong mỗi kì thi.

Đặc biệt, nếu học viên không vượt qua các bài thi về đạo đức trong kì thi CMT cấp độ III có nghĩa là học viên cũng sẽ không đạt được toàn bộ bài kiểm tra. Đạo đức bao gồm các yếu tố về lòng tin của công chúng, các thông tin nội bộ và các báo cáo nghiên cứu, học phần này chỉ chiếm một phần nhỏ số lượng câu hỏi trong mỗi kì thi nhưng không hề được xem nhẹ trong quá trình đánh giá.

Cấp độ II: Ứng dụng và phân tích, yêu cầu các ứng viên áp dụng được các khái niệm, lí thuyết và các công cụ kĩ thuật được yêu cầu trong những bài đọc (các công cụ như VIX, volume, MA...).

Cấp độ III: Tổng hợp và hệ thống hóa phân tích kĩ thuật, kiểm tra khả năng kết hợp, sự hiểu biết về các khái niệm được giới thiệu ở cấp độ I với việc ứng dụng thực tế kiến thức ở cấp độ II. Kiểm tra ứng viên về chiến lược đầu tư danh mục, quyết định đầu tư dựa vào đồ thị và dữ liệu có sẵn.

Các bài kiểm tra CMT cấp độ III bao gồm một dự án nghiên cứu bằng văn bản để kiểm tra năng lực nghiên cứu về phân tích kĩ thuật của học viên, nhưng đã được thay đổi thành các bài kiểm tra nghiêm túc câu hỏi thể hiện tư duy nghiên cứu, phân tích danh mục và khả năng tích hợp các kĩ năng phân tích kĩ thuật cao.

(Tài liệu tham khảo: investopedia.com)

CÙNG CHUYÊN MỤC