Đất có quy hoạch ở xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Bắc Sơn là một trong 21 xã và thị trấn của huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, nằm ở điểm cực bắc của huyện và có diện tích hành chính là 7,75 km2. Dân số tính đến năm 2019 là 7.715 người, mật độ dân số đạt 1.005 người/km2.

Về ranh giới hành chính, phía tây nam của xã Bắc Sơn giáp xã Đào Dương (huyện Ân Thi), phía nam giáp xã Tân Phúc (huyện Ân Thi), phía đông nam giáp xã Bãi Sậy (huyện Ân Thi), phía đông bắc giáp xã Phù Ủng (huyện Ân Thi), phía bắc giáp thị xã Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên), phía tây bắc giáp huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên). Xã có sông Bắc Hải Hưng chạy ngang qua địa bàn phía bắc.

Trên địa bàn xã này hiện có một số khu đất thuộc diện có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Một ví dụ về đất có quy hoạch ở xã Bắc Sơn là khu đất chuyên trồng lúa nước nằm gần Nhà văn hóa thôn Phần Hà. Khu đất này được quy hoạch làm đất xây dựng cơ sở văn hóa.

Có thể nhận biết các khu đất có quy hoạch ở xã Bắc Sơn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Dưới đây là ví dụ khu đất có quy hoạch ở xã Bắc Sơn thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên:

Xã Bắc Sơn thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh. 

Quy hoạch sử dụng đất xã Bắc Sơn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Khu đất được khoanh xanh lá chính là ví dụ về khu đất được quy hoạch.

Khu đất được khoanh xanh là đất được quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm những khu đất có quy hoạch ở xã Bắc Sơn trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật đất có quy hoạch ở xã Bắc Sơn. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật đất có quy hoạch ở huyện Ân Thi. TẠI ĐÂY