Hà Nội đấu giá 13 thửa đất tại huyện Phú Xuyên, khởi điểm từ 14 triệu đồng/m2

13 thửa đất tại khu Thùng Lò Gạch, thôn Bái Đô, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, có diện tích từ 137 đến 176 m²/thửa.

Công ty Đấu giá Hợp danh Nhất An Phú vừa ra thông báo đấu giá tài sản của UBND huyện Phú Xuyên .

Cụ thể là quyền sử dụng đất đối với 13 thửa đất tại khu Thùng Lò Gạch, thôn Bái Đô, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội. Các thửa đất có diện tích từ 137 đến 176 m²/thửa với mức giá khởi điểm từ 14 đến 15 triệu đồng/m2. Mục đích sử dụng các thửa đất là đất ở nông thôn với thời hạn sử dụng lâu dài.

 

Vị trí khu đất

đấu giá

Tên thửa đất

đấu giá

Diện Tích (m2)

Giá khởi điểm

(đ/m2)

 

Tổng số tiền theo giá khởi điểm (đ/thửa)

Khoản tiền đặt trước tham giá đấu giá

(đ)

Khu Thùng Lò Gạch, thôn Bái Đô, xã Tri Thủy

06

137,50

14.100.000

1.938.750.000

387.750.000

08

137,50

14.100.000

1.938.750.000

387.750.000

11

137,50

14.100.000

1.938.750.000

387.750.000

16

143,00

14.100.000

2.016.300.000

403.260.000

17

143,00

14.100.000

2.016.300.000

403.260.000

18

143,00

14.100.000

2.016.300.000

403.260.000

19

143,00

14.100.000

2.016.300.000

403.260.000

20

143,00

14.100.000

2.016.300.000

403.260.000

21

143,00

14.100.000

2.016.300.000

403.260.000

22

143,00

14.100.000

2.016.300.000

403.260.000

23

143,00

14.100.000

2.016.300.000

403.260.000

24

143,00

14.100.000

2.016.300.000

403.260.000

25

176,70

15.100.000

2.668.170.000

533.634.000

Tổng

 

1.876,20

 

26.631.120.000

 

 

Hình thức và phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. 

Về việc kiểm tra thực địa, người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu khu đất đấu giá tại thực địa hoặc liên hệ với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên để đi kiểm tra thực địa trong hai ngày 17/6, 18/6.

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú từ ngày 11/6 đến 17h ngày 24/6; và tại trụ sở Tiếp công dân UBND huyện Phú Xuyên vào các ngày 11, 13, 17, 20, 21/6 và đến 17h ngày 24/6.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá lúc 8h ngày 27/6 tại Nhà Văn hóa trung tâm huyện Phú Xuyên, địa chỉ Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên.

Thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú, điện thoại liên hệ 0917.368.080; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên, điện thoại liên hệ 0912.333.868.