KLF bị đình chỉ, hệ sinh thái FLC sạch bóng cổ phiếu được giao dịch

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có quyết định về việc chuyển cổ phiếu KLF của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS sang diện đình chỉ giao dịch.

Ngày 7/3, HNX có quyết định chuyển cổ phiếu KLF của Công ty Cổ phần (CTCP) Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS sang diện bị đình chỉ giao dịch do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính (BCTC) bán niên năm 2022 đã được soát xét quá 6 tháng so với thời hạn quy định.

Ngoài ra, CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS phải giải trình nguyên nhân, đưa ra biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị đình chỉ giao dịch và công bố thông tin. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 14/3.

Trước đó, kể từ ngày 12/10/2022, cổ phiếu KLF đã bị chuyển sang diện bị hạn chế giao dịch, cụ thể chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần do công ty chậm nộp BCTC bán niên năm 2022 đã được soát xét quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Theo tìm hiểu, KLF là một trong 7 mã cổ phiếu nằm trong hệ sinh thái FLC gồm: FLC, AMD, KLF, ART, HAI, ROS và GAB. Trong đó hiện ROS, FLC đã bị hủy niêm yết bắt buộc trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE); KLF, AMD, GAB, ART và HAI bị đình chỉ giao dịch. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, không còn một cổ phiếu nào của “họ” FLC được phép giao dịch trên thị trường chứng khoán. 

Ở một diễn biến khác, HOSE đã có thông báo về việc hủy niêm yết gần 710 triệu cổ phiếu FLC từ ngày 20/2 do Tập đoàn FLC đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết bắt buộc theo quy định.

Sau đó FLC được chấp thuận đăng ký giao dịch trên UPCoM từ ngày 3/3, tuy nhiên cũng từ ngày này, HNX ra quyết định đưa cổ phiếu FLC vào diện đình chỉ giao dịch vì Tập đoàn FLC là doanh nghiệp bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định. 

Danh sách 7 mã cổ phiếu trong hệ sinh thái FLC

STT

Mã chứng khoán

Tên công ty

Ngày huỷ niêm yết/đình chỉ giao dịch

Nguyên nhân

1

KLF

CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS

Đình chỉ giao dịch kể từ ngày 14/3

Chậm nộp BCTC bán niên năm 2022 đã được soát xét quá 6 tháng so với thời hạn quy định

2

AMD

CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone

Đình chỉ giao dịch kể từ ngày 9/3

Chậm nộp BCTC soát xét bán niên năm 2022 quá 6 tháng so với thời hạn quy định

3

FLC

CTCP Tập đoàn FLC

Đình chỉ giao dịch kể từ ngày 3/3

Tập đoàn FLC là doanh nghiệp bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin

4

GAB

CTCP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC

Đình chỉ giao dịch kể từ ngày 27/2

Chậm nộp BCTC soát xét bán niên năm 2022 quá 6 tháng so với thời hạn quy định

5

ART

CTCP Chứng khoán BOS

Đình chỉ giao dịch kể từ ngày 21/11/2022

Chậm nộp BCTC quý III/2022

6

HAI

CTCP Nông dược HAI

Đình chỉ giao dịch kể từ ngày 9/9/2022

Chậm nộp BCTC năm 2021 đã được kiểm toán

7

ROS

CTCP Xây dựng FLC Faros

Huỷ niêm yết từ 5/9/2022

Có khả năng không công bố thông tin BCTC soát xét 6 tháng năm 2022 đúng hạn;

Chưa công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2021, báo cáo thường niên 2021, BCTC quý I và quý II/2022;

Chưa tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niêm 2021;

Chưa có đủ số lượng thành viên HĐQT tối thiểu, chưa có Người đại diện theo pháp luật.

 

CÙNG CHUYÊN MỤC