Lãi suất ngân hàng Bắc Á tháng 4/2024 ổn định

Khảo sát mới nhất cho thấy, phạm vi lãi suất huy động vốn được ghi nhận tại ngân hàng Bắc Á nằm trong khoảng 2,8 - 5,3%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

So với tháng trước, Ngân hàng TMCP Bắc Á đang triển khai khung lãi suất cho hạn mức gửi dưới 1 tỷ đồng nằm trong khoảng 2,8 - 5,1%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ. 

Nguồn: Bắc Á.

Cụ thể, khách hàng khi gửi tiết kiệm với kỳ hạn 1 - 2 tháng sẽ được hưởng lãi suất ngân hàng Bắc Á là 2,8%/năm. Các tài khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 tháng đang được niêm yết lãi suất từ 3%/năm đến 3,4%/năm. 

Tại các kỳ hạn 6 - 8 tháng, Bắc Á đang ấn định chung một mức lãi suất tiền gửi là 4,2%/năm. 

Đối với các kỳ hạn 9 - 11 tháng, lãi suất tiếp tục được triển khai ở mức 4,3%/năm. Lãi suất huy động vốn được áp dụng cho kỳ hạn 12 - 13 tháng là 4,6%/năm. Riêng tại kỳ hạn 15 tháng, lãi suất ngân hàng hiện được ghi nhận ở mức 4,9%/năm. 

Tại thời điểm khảo sát, mức lãi suất ưu đãi nhất được triển khai cho các tài khoản có hạn mức dưới 1 tỷ đồng là 5,1%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn 18 - 36 tháng. 

Trong trường hợp, khách hàng chọn gửi tiền không kỳ hạn hoặc với kỳ hạn dưới 1 tháng sẽ được hưởng lãi suất chỉ 0,5%/năm. 

Cũng trong tháng này, khách hàng có thể chọn thêm nhiều hình thức trả lãi linh hoạt khác như: Lãi hàng tháng (2,75%/năm - 4,95%/năm) và lãi hàng quý (4,15%/năm - 5%/năm).

Kỳ hạn Có hiệu lực từ ngày 21/02/2024 - Áp dụng cho số dư tiền gửi dưới 01 tỷ
Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm) Lĩnh lãi hàng quý (%/năm) Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)
Không kỳ hạn - - 0.50
01 tuần - - 0.50
02 tuần - - 0.50
03 tuần - - 0.50
01 tháng - - 2.80
02 tháng 2.75 - 2.80
03 tháng 2.95 - 3.00
04 tháng 3.15 - 3.20
05 tháng 3.35 - 3.40
06 tháng 4.10 4.15 4.20
07 tháng 4.10 - 4.20
08 tháng 4.10 - 4.20
09 tháng 4.20 4.25 4.30
10 tháng 4.20 - 4.30
11 tháng 4.20 - 4.30
12 tháng 4.50 4.55 4.60
13 tháng 4.50 - 4.60
15 tháng 4.75 4.80 4.90
18 tháng 4.95 5.00 5.10
24 tháng 4.95 5.00 5.10
36 tháng 4.95 5.00 5.10

Biểu lãi suất ngân hàng Bắc Á cho hạn mức dưới 1 tỷ tháng 4/2024 (Nguồn: Bắc Á)

So với tháng trước, khung lãi suất tiết kiệm được triển khai cho hạn mức từ 1 tỷ đồng duy trì ổn định trong khoảng 3 - 5,3%/năm, lãi cuối kỳ. 

Theo đó, 5,3%/năm tiếp tục là mức lãi suất cao nhất được áp dụng cho hạn mức trên 1 tỷ đồng khi gửi tại các kỳ hạn từ 18 tháng đến 36 tháng. 

Tương tự như hạn mức dưới 1 tỷ, khách hàng cũng có thể lựa chọn cho mình các hình thức trả lãi khác như: Lãi hàng tháng (2,95%/năm - 5,15%/năm) và lãi hàng quý (4,35%/năm - 5,2%/năm).

Kỳ hạn Có hiệu lực từ ngày 21/02/2024 - Áp dụng cho số dư tiền gửi trên 01 tỷ
Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm) Lĩnh lãi hàng quý (%/năm) Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)
Ko kỳ hạn - - 0.50
01 tuần - - 0.50
02 tuần - - 0.50
03 tuần - - 0.50
01 tháng - - 3.00
02 tháng 2.95 - 3.00
03 tháng 3.15 - 3.20
04 tháng 3.35 - 3.40
05 tháng 3.55 - 3.60
06 tháng 4.30 4.35 4.40
07 tháng 4.30 - 4.40
08 tháng 4.30 - 4.40
09 tháng 4.40 4.45 4.50
10 tháng 4.40 - 4.50
11 tháng 4.40 - 4.50
12 tháng 4.70 4.75 4.80
13 tháng 4.70 - 4.80
15 tháng 4.95 5.00 5.10
18 tháng 5.15 5.20 5.30
24 tháng 5.15 5.20 5.30
36 tháng 5.15 5.20 5.30

Biểu lãi suất ngân hàng Bắc Á cho hạn mức trên 1 tỷ tháng 4/2024 (Nguồn: Bắc Á)

CÙNG CHUYÊN MỤC