Lãi suất ngân hàng Vietcombank có sự thay đổi tại nhiều kỳ hạn trong tháng 4/2024

Khảo sát mới cho thấy, phạm vi lãi suất huy động vốn được Vietcombank triển khai cho hình thức gửi truyền thống giảm, hiện ghi nhận trong khoảng 1,6 - 4,7%/năm, lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Vietcombank áp dụng cho hình thức gửi truyền thống

So với tháng trước, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) đã triển khai biểu lãi suất mới cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng, dao động trong khoảng 1,6 - 4,7%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ. 

Nguồn: Vietcombank.

Ghi nhận cụ thể, tại hai kỳ hạn 1 - 2 tháng, lãi suất ngân hàng được niêm yết ở chung mức 1,6%/năm. Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn 3 tháng sẽ được ấn định lãi suất riêng là 1,9%/năm. 

Khách hàng sẽ được hưởng lãi suất cho các kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng là 2,9%/năm. 

Vietcombank đang triển khai lãi suất tiền gửi riêng cho kỳ hạn 12 tháng là 4,6%/năm. 

Hiện tại, 4,7%/năm đang là lãi suất ngân hàng Vietcombank ưu đãi nhất, triển khai cho các kỳ hạn 24 - 60 tháng. 

Trong trường hợp, khách hàng chọn gửi tiền với kỳ hạn dưới 1 tháng sẽ được hưởng lãi suất chỉ 0,2%/năm. Trong khi, 0,1%/năm là lãi suất huy động vốn được áp dụng riêng cho tài khoản không kỳ hạn. 

Kỳ hạn

VND

Không kỳ hạn

0,10%

7 ngày

0,20%

14 ngày

0,20%

1 tháng

1,60%

2 tháng

1,60%

3 tháng

1,90%

6 tháng

2,90%

9 tháng

2,90%

12 tháng

4,60%

24 tháng

4,70%

36 tháng

4,70%

48 tháng

4,70%

60 tháng

4,70%

Nguồn: Vietcombank

Lãi suất tiền gửi trực tuyến tại ngân hàng Vietcombank

So với tháng trước, biểu lãi suất tiết kiệm áp dụng cho hình thức gửi online của ngân hàng Vietcombank cũng giảm tại một vài kỳ hạn. Theo đó, khung lãi suất đang dao động trong khoảng 1,6 - 4,7%/năm, lãi cuối kỳ. 

Chi tiết hơn, lãi suất được áp dụng cho hai kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng lần lượt là 1,6%/năm và 1,9%/năm. 

Khách hàng sẽ được hưởng chung lãi suất là 2,9%/năm cho hai kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng. 

Các tài khoản tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng và 24 tháng được niêm yết lãi suất tương ứng là 4,6%/năm và 4,7%/năm. 

Trong trường hợp, khách hàng chọn gửi tiết kiệm với kỳ hạn dưới 1 tháng sẽ được hưởng lãi suất là 0,2%/năm. 

Kỳ hạn

VND

14 ngày

0,20%

1 tháng

1,60%

3 tháng

1,90%

6 tháng

2,90%

9 tháng

2,90%

12 tháng

4,60%

24 tháng

4,70%

Nguồn: Vietcombank