Làm thế nào để đóng hay tất toán tài khoản giao dịch chứng khoán?

Nếu như thao tác mở tài khoản giao dịch chứng khoán khá dễ dàng với sự phát triển của công nghệ, quy trình tất toán tài khoản hay gọi là đóng tài khoản phức tạp hơn rất nhiều.

Về điều kiện, nhà đầu tư có thể tất toán tài khoản giao dịch chứng khoán khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính với công ty chứng khoán.

Thứ hai, tài khoản không còn số dư tiền, cổ phiếu. Đồng nghĩa nhà đầu tư phải đưa về trạng thái trắng, không cổ phiếu, không tiền mặt. Với điều kiện này, những tài khoản chứng khoán chỉ được mở ra và chưa phát sinh giao dịch sẽ được tất toán dễ dàng hơn những tài khoản đã tham gia giao dịch.

Về quy trình chung, việc tất toán tài khoản giao dịch chứng khoán có thể thực hiện qua bốn bước.

Thứ nhất, khách hàng liên hệ với công ty chứng khoán để kiểm tra điều kiện khi có nhu cầu tất toán. Thứ hai, khách hàng điền thông tin vào giấy đề nghị tất toán tài khoản theo mẫu. Thứ ba, khách hàng chuyển giấy đề nghị tất toán cho công ty theo đường bưu điện hoặc đến trực tiếp công ty chứng khoán để tất toán. Cuối cùng, công ty chứng khoán xác nhận lại.

Nếu như việc mở tài khoản giao dịch chứng khoán có thể được thực hiện hoàn toàn bằng trực tuyến dựa trên sự ứng dụng công nghệ, thì việc tất toán tài khoản chứng khoán khó khăn hơn rất nhiều bởi nhiều công ty yêu cầu khách hàng đến quầy giao dịch trực tiếp như vừa nêu trên.

Chính vì lý do đó, lượng tài khoản giao dịch chứng khoán được đóng hàng tháng rất thấp so với lượng tài khoản được mở ra.

CÙNG CHUYÊN MỤC