Nghệ An đấu giá 30 lô đất tại huyện Diễn Châu, khởi điểm từ 1,8 triệu đồng/m2

30 lô đất ở tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, có diện tích từ 183 m2/lô đến 287,1 m2/lô.

Công ty đấu giá hợp danh Quốc Tế - IPA vừa ra thông báo đấu giá tài sản của UBND huyện Diễn Châu .

Cụ thể là quyền sử dụng đối với 30 lô đất ở tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, gồm 6 lô đất ở tại Vùng quy hoạch Nhà Dìu xóm 4, xã Diễn Đồng; 10 lô đất ở tại Vùng quy hoạch Nương Dưa, xóm 6, xã Diễn Lợi; 5 lô đất ở tại Vùng quy hoạch Tây Quốc lộ 1A, Khối Bắc, xã Diễn Hồng; 9 lô đất ở tại Vùng quy hoạch xóm 3, xã Diễn Quảng. Diện tích các lô đất từ 183 m2/lô đến 287,1 m2/lô.

30 lô đất có mức giá khởi điểm từ 1,8 đến 14 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm các lô đất là hơn 25,97 tỷ đồng.

 Thông tin các thửa đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình).

Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính từ ngày 30/1 đến ngày 15/2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 30/1 đến 17h ngày 15/2 tại trụ sở UBND có đất và trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA, số 157, đường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào giờ hành chính vào ngày 15/2; ngày 16/2 và đến 17h ngày 17/2 vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA.

Thời gian nộp, kiểm tra chứng từ tiền đặt trước, bỏ phong bì đựng phiếu trả giá và đơn đăng ký tham gia đấu giá vào thùng phiếu từ 8h đến 10h ngày 18/2 tại hội trường Trung tâm Hội nghị huyện Diễn Châu.

Người tham gia đấu giá có thể chọn nộp phiếu trực tiếp cho tổ chức đấu giá tài sản, hoặc gửi qua đường bưu chính bằng hình thức bảo đảm/ chuyển phát nhanh.

Buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá được tổ chức vào 10h15 ngày 18/2 tại hội trường Trung tâm Hội nghị huyện Diễn Châu.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Thông tin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA, điện thoại 0946.611.806, địa chỉ số 157, đường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.