Thêm một công ty chứng khoán nộp hồ sơ niêm yết HOSE

Chứng khoán DNSE đăng ký niêm yết sàn HOSE với số lượng 330 triệu cp.

Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) nhận hồ sơ niêm yết của CTCP Chứng khoán DNSE vào 7/3. Vốn điều lệ hiện đạt 3.300 tỷ đồng. Số lượng đăng ký niêm yết là 330 triệu cp.

Hiện cổ đông lớn của DNSE gồm Công ty Công nghệ tài chính Encapital nắm 51% vốn, CTCP Encapital Holdings 10% vốn, Pyn Elite Fund 10,91% vốn (tính đến cuối tháng 2).

Tại buổi giới thiệu cơ hội đầu tư cổ phiếu trước thềm IPO, DNSE cho biết kế hoạch niêm yết trong quý II đến quý III/2024.

Chứng khoán DNSE tiền thân là Chứng khoán Đại Nam, được thành lập năm 2007 với vốn điều lệ 38 tỷ đồng. Sau khi đổi tên, công ty có ba đợt tăng vốn và hiện tại là 3.300 tỷ đồng. Trong đó, công ty tăng vốn điều lệ từ 160 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng vào tháng 7/2021 và tiếp tục tăng lên 3.000 tỷ đồng tháng 5/2022.

Điểm qua hoạt động kinh doanh, lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 229 tỷ đồng, gấp 3 lần thực hiện trong 2022.

Đến cuối 2023, tổng tài sản tăng 16,2% so với đầu năm đạt 7.446,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) 2.765,5 tỷ đồng, chiếm 37,1%; các khoản cho vay ghi nhận 2.483,1 tỷ đồng, chiếm 33,3%.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DNSE dự kiến tổ chức vào tháng 4, theo danh sách chốt ngày 20/3.

Vào đầu tháng 3, một đơn vị cùng ngành là Chứng khoán DSC (Mã: DSC) cũng vừa nộp hồ sơ niêm yết lên HOSE, số lượng 204,8 triệu cp.

  Nguồn: HOSE. 

CÙNG CHUYÊN MỤC