Công ty chứng khoán liên quan đến Tập đoàn Geleximco của ông Vũ Văn Tiền sắp lên sàn

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch 101,15 triệu cổ phiếu ABW của CTCP Chứng khoán An Bình (ABS). Cổ phiếu ABW sẽ được giao dịch đầu tiên trên UPCoM vào ngày 30/5 với giá tham chiếu 15.900 đồng/cp.

Ai đang sở hữu Chứng khoán An Bình?

Theo Cáo bạch, Chứng khoán An Bình được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép hoạt động ngày 29/9/2006 và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 5/11/2006. Cuối năm 2021, ABS trở thành công ty đại chúng. Từ 50 tỷ đồng vốn điều lệ tại thời điểm thành lập, sau 4 lần tăng vốn, đến nay vốn điều lệ của ABS đã đạt 1.011,5 tỷ đồng.

(Biểu đồ: Diệu Nhi tổng hợp từ Bản Cáo bạch ABS).

Chứng khoán An Bình có các hoạt động kinh doanh chính gồm môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, lưu ký chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán và tư vấn tài chính doanh nghiệp.

Về cơ cấu cổ đông, rính đến ngày 3/3, ABS không có cổ đông nước ngoài nào và hiện có 5 cổ đông lớn nắm giữ gần 76,6 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 75,72%.

Cụ thể, cổ đông lớn nhất của ABS là Tập đoàn Geleximco – CTCP sở hữu gần 46,4 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 45,85%; theo sau là ông Vũ Đức Chính sở hữu gần 10,9 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,73%; bà Vũ Thị Minh Trang nắm giữ hơn 7,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,45%; ông Nguyễn Văn Anh nắm giữ gần 6,8 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,69%; và ông Chu Văn Mân giữ 10,8 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5%. 

(Biểu đồ: Diệu Nhi tổng hợp từ Bản Cáo bạch ABS).

Những cổ đông lớn của Chứng khoán An Bình không tham gia điều hành như ông Vũ Đức Chính, ông Nguyễn Văn Anh, bà Vũ Thị Minh Trang và ông Chu Văn Mân. Tổng sở hữu của các cá nhân này là gần 30% vốn Chứng khoán An Bình.

Về ban lãnh đạo, nhiều nhân sự chủ chốt tại Tập đoàn Geleximco tham gia điều hành công ty. Trước đó, ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Tập đoàn đồng thời là chủ tịch của Chứng khoán An Bình. Hiện nay bà Vũ Thị Hương là thành viên HĐQT Tập đoàn Geleximco là chủ tịch của công ty.

Tình hình hoạt động kinh doanh của ABS

(Biểu đồ: Diệu Nhi tổng hợp từ BCTC).

Về phần hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý I/2023 của ABS, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 67,4 tỷ đồng, giảm 26,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 19,33 tỷ đồng, giảm 12,1%. Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của ABS đạt 1.929 tỷ đồng, giảm nhẹ so với thời điểm đầu năm, trong đó, cho vay margin đạt 374,5 tỷ đồng, tăng 5%.

Trong quý I, ABS lãi ròng từ bán các tài sản tài chính FVTPL gần 8,5 tỷ đồng. Danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) của ABS cuối quý đạt 1.067 tỷ đồng, trong đó khoản đầu tư vào trái phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất đạt 748,8 tỷ đồng (chiếm 70%). Cụ thể, ABS nắm giữ 700,9 tỷ đồng trái phiếu CTCP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương và 47,9 tỷ đồng trái phiếu CTCP Glexhomes.

Với danh mục đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM), cuối quý I đạt 121,5 tỷ đồng, trong đó khoản đầu tư vào trái phiếu CTCP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương 99,9 tỷ đồng và trái phiếu CTCP Glexhomes 21,2 tỷ đồng.

Năm 2023, ABS đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 472,7 tỷ đồng, tăng 28,9% so với thực hiện năm 2022; lợi nhuận sau thuế đạt 126,7 tỷ đồng, tăng 43,6%.

Danh mục FVTPL của ABS thời điểm đầu vá cuối quý I. (Nguồn: BCTC).

CÙNG CHUYÊN MỤC