Nghệ An đấu giá 9 lô đất tại huyện Nam Đàn, khởi điểm từ 700.000 đồng/m2

9 lô đất ở tại xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, Nghệ An, có diện tích từ 250 m2/lô đến 288 m2/lô.

Công ty đấu giá hợp danh Quốc Tế - IPA vừa ra thông báo đấu giá tài sản của UBND huyện Nam Đàn .

Cụ thể là quyền sử dụng đối với 9 lô đất ở tại xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, Nghệ An gồm 7 lô đất tại Vùng Trọt Trường, xóm Đông Xuân; 1 lô đất tại xóm Trung Cần; 1 lô đất tại xóm Khai Bạng. Diện tích các lô đất từ 250 m2/lô đến 288 m2/lô.

9 lô đất có mức giá khởi điểm từ 700.000 đồng/m2 đến 3,5 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm của các lô đất là hơn 5,18 tỷ đồng.

 Thông tin 9 lô đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình).          

Thời gian, địa điểm xem tài sản trong giờ hành chính từ ngày 24/11 đến ngày 14/12 tại Vùng quy hoạch Trọt Trường, xóm Đông Xuân; xóm Trung Cần; xóm Khai Bạng, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 24/11 đến 17h ngày 14/12 tại trụ sở UBND xã Trung Phúc Cường và trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào giờ hành chính ngày 14/12; ngày 15/12 và đến 16h ngày 16/12 vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA.

Thời gian kiểm tra chứng từ nộp tiền đặt trước, bỏ phiếu trả giá và đơn đăng ký tham gia đấu giá vào thùng phiếu từ 13h30 đến 15h ngày 17/12 tại hội trường UBND xã Trung Phúc Cường.

Buổi công bố kết quả trả giá vào 15h30 ngày 17/12 tại Hội trường UBND Xã Trung Phúc Cường.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Thông tin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA, điện thoại 0946.611.806, địa chỉ số 157, đường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.