Giao dịch lớn cổ phiếu (25/5): DSD, LMI, DNL, EVE, LBE, HQC, HEC, PVV, TVP

Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu DSD, LMI, DNL, EVE, LBE, HQC, HEC, PVV, TVP.

Đăng ký bán ra: LBE, HQC

CTCP Sách và Thiết bị trường học Long An (Mã: LBE): Ông Trần Minh Đức, Thành viên BKS đăng ký bán 7.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 29/5 đến ngày 23/6.

CTCP Tư vấn-Thương mại-Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (Mã: HQC): CTCP Việt Kiến Trúc thông báo đã bán 1,4 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 34-25/5.

Đăng ký mua: HEC, PVV, TVP

CTCP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II (Mã: HEC): Ông Bùi Hữu Quỳnh, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 464.410 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 1-30/6.

CTCP Vinaconex 39 (Mã: PVV): Ông Trịnh Đức Phú, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 2-30/6.

CTCP Dược phẩm TV.Pharm (Mã: TVP): CTCP Dược AIKYA đăng ký mua 2 triệu cp. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 29/5 đến ngày 23/6.

Cổ đông lớn: DSD, LMI, DNL, EVE

CTCP DHC Suối Đôi (Mã: DSD): Ông Phạm Phương Long thông báo đã mua 5,5 triệu cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn ngày 17/4.

CTCP Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO (Mã: LMI): Ông Nguyễn Quang Đồng thông báo đã bán 55.000 cổ phiếu và không còn là cổ đông lớn ngày 26/4.

CTCP Logistic Cảng Đà Nẵng (Mã: DNL): CTCP Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật hàng hải thông báo đã bán 232.200 cổ phiếu và không còn là cổ đông lớn ngày 23/5.

CTCP Everpia (Mã: EVE): AFC VF Limited thông báo đã bán 500.300 cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 19/5.

CÙNG CHUYÊN MỤC