Sau FLC và ROS, HOSE tiếp tục hủy niêm yết gần 183 triệu cổ phiếu HAI

Cổ phiếu Nông dược HAI sắp bị hủy niêm yết vì vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, tương tự như trường hợp cổ phiếu FLC và ROS trước đó.

Nông dược HAI hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. (Ảnh minh họa: Đức Quyền).

Cổ phiếu HAI đã bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) đình chỉ giao dịch từ ngày 9/9/2022 vì Công ty cổ phần Nông dược HAI vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

Ngày 3/4/2023 vừa qua, HOSE đã nhắc nhở Nông dược HAI về việc chậm công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 nhưng đến nay công ty vẫn chưa hoàn thành.

Như vậy, Nông dược HAI tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi bị đình chỉ giao dịch và chưa khắc phục được các lỗi vi phạm công bố thông tin trong thời gian vừa qua như: chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2021, báo cáo thường niên 2021, báo cáo soát xét bán niên 2022.  

Căn cứ Khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020, HOSE thông báo về việc sẽ hủy niêm yết bắt buộc đối với 182,6 triệu cổ phiếu HAI do Công ty cổ phần Nông dược HAI phát hành.

Trước đó, HOSE đã hủy niêm yết 567,6 triệu cổ phiếu ROS của Xây dựng FLC Faros từ ngày 5/9/2022 và hủy niêm yết 710 triệu cổ phiếu FLC của Tập đoàn FLC từ ngày 20/2/2023. Lý do cũng là vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, báo cáo thường niên 2021, báo cáo soát xét bán niên 2022. 

Sau khi Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị khởi tố và bắt tạm giam vào ngày 29/3/2022, FLC và các doanh nghiệp liên quan đều gặp khó khăn trong việc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán và tổ chức đại hội đồng cổ đông.

Điểm chung của các doanh nghiệp "họ FLC" trong năm 2022 là tất cả đại hội đồng cổ đông, dù là thường niên hay bất thường, đều không thành công trong lần tổ chức đầu tiên do thiếu cổ đông tham dự, đôi khi thành công trong lần thứ 2 và thường cần tổ chức tới lần thứ 3.

Ngoài ra, tất cả doanh nghiệp “họ FLC” đều chưa công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 dù hạn chót để nộp hai báo cáo này đều đã qua.

Do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin, tất cả cổ phiếu thuộc họ FLC đều đã bị đình chỉ giao dịch như ART, AMD, KLF và GAB, hoặc bị hủy niêm yết như FLC, ROS và HAI.

CÙNG CHUYÊN MỤC